1390542977612
... verder lezen janssenalmere
Hallo Sabino Bouw Wij zijn zeer blij met onze dakkapel . Alles liep op rolletjes . Ik... verder lezen sbronkhorst
... verder lezen
Lening voor een serre

Vergunning

Vergunning

Hieronder vind u de voorwaarden om zonder
vergunning een dakraam of dakkapel te mogen plaatsen

Sinds 1 januari 2003 is er een nieuwe regeling voor het bouwen van dakkapellen.
Deze regeling kent 2 mogelijkheden:
1. Vergunningsvrij bouwen
2. Licht vergunningsplichtig bouwen.

1. Regels vergunningsvrij bouwen
De volgende regels gelden voor het vergunningsvrij bouwen van dakkapellen op een achtergevel dakvlak:

De dakkapel moet met een plat dak zijn uitgevoerd.
De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,50 meter buitenwerks gemeten.
De dakkapel moet tussen 50 centimeter en 1 meter uit de dakvoet beginnen.
De dakkapel moet minimaal 50 centimeter onder de nok gelegen zijn.
De dakkapel moet minimaal 50 centimeter uit het hart van elke bouwmuur blijven of
De dakkapel moet 50 centimeter uit de zijkant van het dakvlak blijven.
De dakkapel moet ondoorzichtige zijwangen hebben.
De volgende extra regels gelden voor het vergunningsvrij bouwen van dakkapellen op een zijgevel die niet naar de weg of openbaar groen gericht zijn.

De dakkapel moet 1 meter uit de voorgevellijn blijven.
De dakkapel moet 50 centimeter uit de achterzijde van het dakvlak blijven.
Ook een vergunningsvrij dakkapel moet voldoen aan het bouwbesluit!

Voorbeeld van vergunningsvrije dakkapellen

2. Regels licht vergunningsplichtig bouwen
Indien een dakkapel aan de voorgevel of aan de zijgevel grenzend aan de openbare weg ofwel openbaar groen gebouwd moet worden kunt u bij de gemeente de loketcriteria van uw gemeente krijgen, in deze criteria staat wat u mag bouwen zonder dat de welstandscommissie hiernaar hoeft te kijken.

Indien de dakkapel niet binnen de criteria valt van uw gemeente zal de welstandscommissie over uw aanvraag beslissen.

Bouw en woningtoezicht van uw gemeente kan u adviseren over de richtlijnen van uw gemeente.

Voor alle bouwregelingen kunt u terecht op de site van het ministerie van VROM

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden

1 De dakkapel moet op een bestaand gebouw geplaatst worden. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch een dakkapel te nemen, dan kan dat dus niet vergunningsvrij .

2 De dakkapel heeft een plat dak.

3 De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig .

4 De dakkapel word op het achtervlak of op een zijkant dakvlak gebouwd. Dit dakvlak mag echter niet naar de weg het openbaar groen gekeerd zijn.

5 De dakkapel is gemeten vanaf de voet van de dakkapel , niet hoger dan 1,5 meter.

6 De onderkant dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet .

7 De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok.

8 De zijkanten liggen meer dan 50 cm van de zijkanten van het dakvlak .[buren of overstek]

9 De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet of een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw , dat niet permanent mag worden bewoond geplaatst worden.

10 De dakkapel mag niet op een monument of in een door het rijk aangewezen stads of dorpsgezicht.

11 Alleen als er aan deze eisen kan worden voldoen , mag u de dakkapel vergunningsvrij plaatsen. Deze eisen gelden per 1 januari 2003 , volgens ministerie van vrom.