Lening voor een serre

Nieuws

Flitsvergunning voor dakkapellen soms mogelijk

Door de vaststelling van regels voor dakkapellen is het in een aantal gevallen mogelijk de behandeltermijn/doorlooptijd van de vergunningen voor dakkapellen sterk te verkorten. Dit noemen wij de zogenaamde ‘flitsvergunning’.

De gemeente Nieuwkoop wil haar dienstverlening, waar mogelijk, steeds verder verbeteren. Begin november heeft de gemeenteraad nieuwe spelregels vastgesteld voor dakkapellen. Door deze vaststelling hebben wij nu de mogelijkheid om in een aantal gevallen de behandeltermijn/doorlooptijd van de vergunningen sterk te verkorten. Als de vergunning voor een dakkapel aan een aantal voorwaarden voldoet, kan de vergunning binnen circa twee weken verleend worden in plaats van de gebruikelijke acht weken. Het is zelfs voorgekomen dat een vergunning in 1 dag is aangevraagd én verleend! Wethouder Veninga: ‘ Een vergunning aanvragen en direct verleend krijgen; dat is toch wat we allemaal graag zouden willen. Nu is dit nog uitzondering, maar al wél mogelijk in Nieuwkoop. Voorlopig zijn wij al heel blij dat we, voor reguliere of standaard aanvragen, de vergunningverlening in veel gevallen hebben kunnen terugbrengen tot vier à vijf weken.’

Om in aanmerking te komen voor een zogenaamde flitsvergunning, moet u als klant wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. De tekeningen moeten compleet zijn, dat houdt in:

 • Situatietekening
 • Tekeningen van elk aanzicht, plattegronden en doorsneden met maatvoering op schaal 1:100
 • Detailtekeningen, schaal 1:5 of 1:10 of 1:20

  2. Uit de tekeningen moet blijken dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening

  3. Het plan moet passen in het geldende bestemmingsplan of en aan de op 10 november 2011 door de raad vastgestelde spelregels voor dakkapellen.

  Wordt niet volledig aan al deze voorwaarden voldaan, dan duurt de doorlooptijd tussen aanvraag en verlening langer. Ook kan in specifieke gevallen de aanvraag dusdanig afwijkend zijn voor de procedure, dat het niet mogelijk is een flitsvergunning uit te geven. Op deze website kunt u de bestemmingsplannen en de spelregels voor dakkapellen inzien. Ook de bouwverordening van de gemeente Nieuwkoop is hierop te vinden. Op de internetsite www.overheid.nl kunt u de regels van het Bouwbesluit lezen.

  nieuws