Lening voor een serre

Bereken ruimte winst

Uw ruimtewinst is afhankelijk van een aantal factoren, de drie belangrijkste factoren zijn de hellingshoek en de breedte en hoogte van uw dakkapel. De hellingshoek geeft aan hoe flauw of stijl uw dak loopt. Bij een lage hellingshoek hebt u een relatief flauw dak, bij een hoge hellingshoek hebt u juist een relatief stijl dak. Hoe lager de hellingsoek, hoe meer ruimtewinst u kunt behalen.

Hoeveel ruimtewinst kunt u behalen?

De tabel hieronder laat de mogelijke ruimtewinst zien bij verschillende hellingshoeken en breedtes. In de tabel is uitgegaan van een standaard hoogte van 1,5 meter. De weergegeven ruimtewinst staat uitgedrukt in vierkante meters (m²).

HELLINGSHOEK RUIMTEWINST RUIMTEWINST RUIMTEWINST RUIMTEWINST RUIMTEWINST
BREEDTE 2M BREEDTE 3M BREEDTE 4M BREEDTE 5M BREEDTE 6M
20 8,2 12,4 16,5 20,6 24,7
25 6,4 9,7 12,9 16,1 19,3
30 5,2 7,8 10,4 13,0 15,6
35 4,3 6,4 8,6 10,7 12,8
40 3,6 5,4 7,2 9,0 10,7
45 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
50 2,5 3,8 5,0 6,3 7,6
55 2,1 3,2 4,3 5,4 6,4
60 1,7 2,6 3,5 4,4 5,2
65 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2
70 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3

Wanneer u een dakkapel wilt hebben van 2 meter breed en u hebt een relatief flauw dak, bijvoorbeeld 30 graden, dan wint u 5,2 m² aan ruimte. U kunt ook een dak hebben, dat een hellinghoek heeft van 45 graden, dit is vrij gebruikelijk. Als u op dit dak een dakkapel wilt plaatsen van 4 meter, dan is uw ruimtewinst 6 m². In de tabel is duidelijk zichtbaar, dat u meer voordeel hebt van een dakkapel, naarmate de hellingshoek minder wordt